Katalog muzeja

Česma
BujanovacCesma

Donator: Šaban Idić
1998 / Bujanovac / Učenik /

Mesto stanovanja donatora tokom 90-ih: Bujanovac

Naziv doniranog objekta: Česma

Poreklo doniranog objekta: Bujanovac

Godina iz koje potiče objekat: 1999

Pitanje: Šta ovaj objekat za Vas predstavlja?
Odgovor: Uspomena na majku, koja je prala veš i pustila česmu, a ja sam se vrtio oko nje.

Pitanje: Zašto ste odlučili da donirate objekat?
Odgovor: Kupili smo veš mašinu.

Linkovi

kiosk bkv logo 1