Katalog muzeja

Liflet antiratne kampanje
KraljevoLifletantiratnekampanje

Donator: Vladimir Petrović
1973 / Kraljevo / Fotograf /

Mesto stanovanja donatora tokom 90-ih: Kraljevo

Naziv doniranog objekta: Liflet antiratne kampanje

Poreklo doniranog objekta: Kraljevo

Godina iz koje potiče objekat: 1998

Pitanje: Šta ovaj objekat za Vas predstavlja?
Odgovor: Nepristajanje na politiku tadašnje vlasti.

Pitanje: Zašto ste odlučili da donirate objekat?
Odgovor: Da bi se evidentirali dokazi da je bilo ljudi protiv rata.

Linkovi

kiosk bkv logo 1