Katalog muzeja

Ram za sliku
BujanovacRamzaslike

Donator: Menira Selimi
1997 / Vranje / Bujanovac / Učenik /

Mesto stanovanja donatora tokom 90-ih: Bujanovac

Naziv doniranog objekta: Ram za sliku

Poreklo doniranog objekta: Bujanovac

Godina iz koje potiče objekat: 1992

Pitanje: Šta ovaj objekat za Vas predstavlja?
Odgovor: Uspomenu na moju baku.

Pitanje: Zašto ste odlučili da donirate objekat?
Odgovor: Zato što mi je draga uspomena iz detinjstva.

Linkovi

kiosk bkv logo 1